Марин Митев

up39 Марин Митев

Марин Митев е един от бившите тюлени от варненското поделение "Тихина" създали групировката ТИМ. Има участие в Химимпорт инвест, ЦКБ, ЦКБ асет менаджмент, Зърнени храни- България, Проучване и добив на нефт и газ, Българско речно плаване, КРЗ одесос, ТИМ, ТИМ кар, Алея Първа, Мустанг холдинг, Черно море Варна, ТИМ клуб, и много други фирми.